Podrobnosti záznamu

Název
    Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000
Autor
    Čáslavský, M.
    Dopita, Miloslav
    Jirásek, J.
    Krůl, M.
    Sivek, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 11
Strany
    s. 1-110
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: GA105/01/0325, GA ČR
    Překlad názvu: Atlas of Chemical-Technological Properties of Coals in the Czech Part of the Upper Silesian Basin. Scale 1:200 000
    Rozsah: 110 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Chemical and technological properties of Coal matter
    Czech part of the Upper Silesian Basin
Klíčové slovo
    1:200
    000
    Atlas
    Chemicko-technologických
    části
    české
    Hornoslezské
    Měřítko
    Pánve
    Uhlí
    Vlastností
Abstrakt (česky)
   Uhlí slojí české části hornoslezské pánve vykazuje značně proměnlivé chemicko-technologické vlastnosti. Je to důsledkem změn ve složení primární organické a anorganické hmoty vytvářející uhelné sloje, ale i podmínek, které v pánvi existovaly v období vzniku uhlonosných souvrství i v období postsedimentárního vývoje pánve. Na základě zpracování rozsáhlých souborů informací metodami počítačového prostorového modelování je v mapových přílohách charakterizován vývoj nejdůležitějších chemicko-technologických a fyzikálních vlastností uhlí české části hornoslezské pánve.
Abstrakt (anglicky)
   Coals of the seams in the Czech part of the Upper Silesian Basin show considerably variable chemical-technological properties. This is a consequence of changes in the composition of primary organic as well as inorganic matter forming the coal seams and also in conditions that existed in the basin during the origin of coal-bearing formations and post-sedimentary development of the basin. On the basis of the processing of extensive sets of information by using the methods of computer spatial modelling, the distribution of the most important chemical-technological and physical properties of coals in the Czech part of the Upper Silesian Basin are characterised in map appendices.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012