Podrobnosti záznamu

Název
    Atlas krajiny ČR - seismická aktivita v databázovém systému MŽP
Autor
    Pálenský, P.
    Skácelová, Z.
    Zedník, Jan
Konference
    Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (12.04.2005-13.04.2005 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 5, č. 2
Strany
    s. 175-178
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Landscape atlas of Czech Republic - seismic activity in database system of th Ministryh of the Environment of the CR
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    landscape atlas
    seismic activity
Klíčové slovo
    Aktivita
    Atlas
    ČR
    Databázovém
    Krajiny
    MŽP
    Seismická
    Systému
Abstrakt (česky)
   Mapa seismické aktivity ČR je zahrnuta do geologické části Atlasu krajiny ČR. Základní informace jsou čerpány z databáze národní seismické sítě provozované Geofyzikálním ústavem AV ČR. Budou připraveny 2 vrstvy: mapa ohnisek zemětřesení a mapa seismického ohrožení. Článek popisuje současný stav prací.
Abstrakt (anglicky)
   Map of seismic activity of the CR is included into geological part of Landscape atlas of the CR. Basic information is derived from database of national seismic network operated by staff of Geophysical Institute of ASCR. Two layers will be prepared: map of earthquake foci and map of seismic risk. Current state of work of process is briefly described.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013