Podrobnosti záznamu

Název
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
Autor
    Burian, Miloš
    Dobešová, Irena
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
    Vach, Marek
Konference
    Atmosférická depozice 2004 (29.06.2004-30.06.2004 : Tejmlov, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Atmosférická depozice 2004
Strany
    s. 87-94
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Atmospheric deposition in the vicinity of the limestone-quarry Čertovy schody
    Rozsah: 8 s.
Předmětová kategorie
    atmospheric deposition
    local emission sources
    trace metals
Klíčové slovo
    Atmosférická
    Čertovy
    Depozice
    Okolí
    Schody
    Velkolomu
Abstrakt (česky)
   V letech 1996 až 2003 byly na šesti lokalitách v blízkosti Velkolomu Čertovy schody ( 30 km JV od Prahy) prováděny odběry atmosférické depozice. Vzorky byly analyzovány za účelem zjištění obsahu hlavních iontů (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO3-, HCO3-, SO42-) a stopových prvků (Cu, Mn, Fe, Zn, Pb, Be, As, Sr, Cd, Al, Cr). Látkové toky monitorovaných sloučenin vykazují časovou a prostorovou variabilitu. Nejvýraznějším znakem je silný vliv lokálních emisních zdrojů potvrzený projevy sezónní variability, časovým vývojem a korelační analýzou.
Abstrakt (anglicky)
   Atmospheric precipitation samples were collected in the Bohemian Karst, (30 km SW from Prague, Czech Republic) at six localities in the vicinity of the limestone-quarry Čertovy schody during years 1996-2003. Samples were analyzed for major components (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO3-, HCO3-, SO42-) and trace metals (Cu, Mn, Fe, Zn, Pb, Be, As, Sr, Cd, Al, Cr). Deposition fluxes were calculated from more than 10 000 elemental analyses of samples collected monthly. The fluxes of monitored substances show temporal and spatial variability. The most marked attribute is the strong affection by local emission sources confirmed by the investigation of seasonal variability, temporal trend and correlation analysis.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012