Podrobnosti záznamu

Název
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
Údaj o odpovědnosti
    Marian Marschalko, Konstantin Raclavský, Vojtech Dirner
Další názvy
    Former mining region from the point of view of the analysis of changes in landscape elements - river stretch from 17.5 km to 22 km in the bottom land of the Oder River
Autor
    Dirner, Vojtech, 1953-
    Marschalko, Marian
    Raclavský, Konstantin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 1
Strany
    s. 7-25
Rok
    2005
Poznámky
    8 obr., 12 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504.05
    622.33
Skupina konspektu
    502
    622
Předmětová skupina
    antroporeliéf
    hornictví
    hornoslezská pánev
    krajina
    kvartér Českého masivu
    lesní hospodářství
    letecký snímek
    říční síť
    sedání povrchu
    systém GIS
    terasa
    území poddolované
    životní prostředí
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Ostrava
Klíčové slovo
    17,5
    22
    Analýzy
    
    Bývalá
    Hornická
    Kilometru
    Krajinných
    Nivy
    Oblast
    Odry
    Pohledu
    Prvků
    řeky
    říčního
    údolní
    úsek
    Změn
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012