Podrobnosti záznamu

Název
    Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice
Další názvy
    Former Local Spa and the Chapel in the settlement of Zdravá Voda, Southern Moravia
Autor
    Čurda, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    History of local ground water exploitation for balneological purposes, history of the adjacent buildings
Klíčové slovo
    Bývalé
    Hvězdlice
    Kapličkou
    Lázničky
    Městyse
    Nové
    Vodě
    Zdravé
Abstrakt (česky)
   Nejnovější publikované soupisy studánek a pramenů (KOVAŘÍK 1998) jakož i minerálních vod (BURACHOVIČ - WIESER 2001) na území Čech, Moravy a Slezska lokalizují do osady Zdravá Voda u městyse Nové Hvězdlice na okrese Vyškov vývěr minerální vody, s jehož využitím je spojena i historie místních lázniček a drobných církevních staveb.
Abstrakt (anglicky)
   Former Local Spa and the Chapel in the settlement of Zdravá Voda, Southern Moravia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014