Podrobnosti záznamu

Název
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Otava
Další názvy
    Impacts of mineral exploitation in nature protected area (CHKO) Litovelské Pomoraví and definition of the limits of ecological sustainability
Autor
    Otava, Jiří, 1950-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 29-30
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    hydrogeologie
    ložisko štěrkopísku
    ložisko vápence
    skládka
    studie environmentálních vlivů
    těžba
    vodní hospodářství
Geografické jméno
    Březové (Olomouc)
    Chomoutov (Olomouc)
    Černovír (Olomouc)
    ČR-Morava
    Mladeč (Olomouc)
    Mohelnice (Šumperk)
    Moravičany (Šumperk)
    Náklo (Olomouc)
Klíčové slovo
    B-Stanovení
    CHKO
    Ekologické
    Limitů
    Litovelské
    Nerostných
    Pomoraví
    Surovin
    Těžby
    únosnosti
    Vlivů
Abstrakt (anglicky)
   The aim of the project was to evaluate the mineral deposits in CHKO Litovelské Pomoraví (Nature Protected Area). Limestone exploitation in this area does not mean such threat to the environment as in the Bohemian Karst. However sand and gravel exploitation poses a bigger problem. This area also host important potable water resources (Čerlinka, Pňovice, Březové, a.o.) where a necessity of strict extraction limits was confirmed. With respect to the areally extensive Quaternary sediments not suitable for waste disposal, aprofound revision of old loada was made (62 landfills) and appropriate measures were recommanded. Resource cancellations were proposed for the Mladeč-Třesín limestone deposit, other resource cancellations are being discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012