Podrobnosti záznamu

Název
    B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů
Další názvy
    B.2.1. Change of ratio base cations/aluminium in soil solution as a cause of spruce stands decline
Autor
    Hruška, Jakub
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2005
Zdrojový dokument - monografie
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
Výraz tezauru
    base cations, aluminium, norway spruce, soil solution
Klíčové slovo
    B.2.1
    Bazických
    Hliníku
    Jako
    Kationtů
    Poměru
    Porostů
    Poškození
    Příčina
    Půdním
    Roztoku
    Smrkových
    Změna
Abstrakt (česky)
   Kapitola popisuje vliv změn poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku na zdravotní stav smrků.
Abstrakt (anglicky)
   B.2.1. Change of ratio base cations/aluminium in soil solution as a cause of spruce stands decline
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014