Podrobnosti záznamu

Název
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Eliáš
Další názvy
    Baška development of the Silesian unit and its possible equivalents
Autor
    Eliáš, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 45-47
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    křída
    litofacie
    litostratigrafie
    mapa geologická
    slezská jednotka
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
Klíčové slovo
    15-42
    15-44
    24-21
    25-12
    25-14
    25-22
    Bašský
    Bohumín
    Ekvivalenty
    Frýdek-Místek
    Hranice
    Jednotky
    Jičín
    Karviná
    Meziříčí
    Nový
    Slezské
    Valašské
    Vývoj
Abstrakt (anglicky)
   The Baška development of the Silesian unit has a broader distribution as it was supposed early. It represents the fully developed succession of the Upper Jurassic up to Early Paleocene rocks (it means with fully developed Těšín-Hradiště Formation) with frequent slump bodies with clasts of the Štramberk Limestone. Its equivalents on the polish territory are probably parts of the Klippen Unit (Klippe of Innvald, which are similar to Kojetín Member etc)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012