Podrobnosti záznamu

Název
    Baltica-related acritarchos from Southern Moravia (Early Cambrian)
Autor
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    47 /2003/, 1-4
Strany
    s. 189-192
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Baltická akritarcha z jižní Moravy (spodní kambrium)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Baltica
    Early Cambrian
    palaeogeography
    plant microfossils
Klíčové slovo
    Acritarchos
    Baltica-related
    Cambrian
    Early
    Moravia
    Southern
Abstrakt (česky)
   Diverzifikovaná společenstva fosilního mořského mikroplanktonu byla získána z t. zv. bazálních klastik. Akritarcha jsou výborně zachovaná a dokládají raně kambrické stáří analyzovaných vzorků. Složení fosilních asociací naznačuje blízkost společenstev z jižní Moravy s fytoplanktonem Východoevropské platformy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012