Podrobnosti záznamu

Název
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
Údaj o odpovědnosti
    Martin Brzák
Další názvy
    Block streams and rock forms in the Dyje valley (Podyjí NP)
    Blockströme und Felsenformen im Thayatal (NP Podyjí)
Autor
    Brzák, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 85
Strany
    s. 135-150
Rok
    2000
Poznámky
    2 obr., 3 fot.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Předmětová skupina
    dyjský masiv
    foliace
    gelivace
    granit
    kvartér Českého masivu
    národní park
    ochrana přírody
    odlučnost
    ortorula
    periglaciální jevy
    pleistocén
    pseudokras
    puklinatost
    reliéf
    řícení skalní
    suťový svah
    údolí
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Lukov (Znojmo)
    Rakousko-Niederösterreich
    Znojmo
Klíčové slovo
    Balvanové
    Dyje
    NP
    Podyjí
    Proudy
    Skalní
    Tvary
    údolí
Abstrakt (anglicky)
   Paper deals with block streams, block fields, including rock fall accumulations, and adjacent rock forms situated on the steep slopes of the canyon-like Dyje valley in the Dyje Massif. The detailed morphographic and morphostructural analysis was done on three localities. The distribution of the block accumulations has proved the dependency on exposition, spatial distribution planes and rock resistance
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012