Podrobnosti záznamu

Název
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Novotný, Jiří Zimák
Další názvy
    Barium muscovite and barium phlogopite in metamorphic rocks and ores of the Zlaté Hory Ore District
Autor
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 79-81
Rok
    2001
Poznámky
    3 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    baryum
    chemismus minerálů
    chloritizace
    flogopit
    metamorfika
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    muskovit
    rudy barevných kovů
    sulfidy
    živce barnaté
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Zlaté Hory (Bruntál)
Klíčové slovo
    15-11
    15-13
    Barnatý
    Flogopit
    Hory
    Metamorfitech
    Muskovit
    P.Pradědem
    Revíru
    Rudách
    Rudního
    Vrbno
    Zlaté
    Zlatohorského
Abstrakt (anglicky)
   Barium contents of both muscovites and phlogopites from metamorphic rocks and ores of the Zlaté Hory ore district have been determined by EPMA. The results obtained show that muscovites from metapelites with intercalations or lenses rich in barite and/or barium feldspar contain 1.5-8.2 wt. proc. BaO. Muscovites from massive sulphide ores contain up to 6.1 wt. proc. BaO. Increased barium contents have been established in rock-forming phlogopite (up to 4.7 wt. proc. BaO). Chloritization of Ba-phlogopite was accompanied by leaching of barium. Therefore, it is assumed that Ba-phlogopite may be considered as an important source of barium for hydrothermal mineralization of the Alpine-type, often containing Ba-feldspars
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012