Podrobnosti záznamu

Název
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
Další názvy
    Barrandien in movement - structure and tectonic evolution of the Prague syncline
Autor
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2006/10/19 ; Slavonice
Výraz tezauru
    Barrandian
    tectonics
Klíčové slovo
    Barrandien
    Pohybu
    Pražského
    Stavba
    Synklinoria
    Tektonický
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Tektonický vývoj pražské pánve během variské orogeneze dobře odpovídá vývoji čelních částí alpinských orogénů.
Abstrakt (anglicky)
   Structural evolution of prague basin during variscan orogeny could be compared to frontal part of typical alpine orogones.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012