Podrobnosti záznamu

Název
    Barrandovy cenné knihy a lidová paleontologie v lingvistice
Další názvy
    Barrande´s valuable books and national palaeontology in linguistic
Autor
    Marek, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Forum
Svazek/č.
    Roč. 2007, č. 1
Strany
    2
Rok
    2007
Výraz tezauru
    history
    linguistic
    palaeontology
Klíčové slovo
    Barrandovy
    Cenné
    Knihy
    Lidová
    Lingvistice
    Paleontologie
Abstrakt (česky)
   Čeština je jediným jazykem na světě, který má početné lidové názvy zkamenělin. Iniciátorem této unikátní situace je J. Barrande, který zaměstnával lomařské dělníky v okolí Berouna a Prahy jako své sběratele.
Abstrakt (anglicky)
   The Czech language is the only language in the world, which has numerous national names for fossils. Iniciation of this unique situation belongs to J. Barrande, who employed quarry workers from Beroun and Prague surroundings as collectors of fossils.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012