Podrobnosti záznamu

Název
    Basaltic dykes in the granodiorite of Lipová in the Šluknov area (N-Bohemia) - Tertiary or Cadomian?
Další názvy
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)