Podrobnosti záznamu

Název
    Basic geological research of Quaternary sediments on the map sheet Pelhřimov
Další názvy
    Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov (23-14 Pelhřimov)