Podrobnosti záznamu

Název
    Bauxitová ložiska v pohoří Parnassos a Giona ve středním Řecku
Údaj o odpovědnosti
    Marek Grmela
Autor
    Grmela, Marek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 9
Strany
    s. 284-286
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    bauxit
    geologická prozkoumanost
    ložiska nerud
    ložisko zvětrávací
    sedimenty karbonátové
    technologie zpracování
Geografické jméno
    Pohoří Giona
    Pohoří Parnassos
    Řecko-Thrákie
Klíčové slovo
    Bauxitová
    Giona
    Ložiska
    Parnassos
    Pohoří
    Řecku
    Středním
Abstrakt (česky)
   Bauxitová ložiska v dané oblasti patří k mediteránním ložiskům krasového typu. Akumulace bauxitu jako produktu lateritického zvětrávání jsou vázány na závrty ve fosilním povrchu zkrasovatělých mesozoických vápenců. Typické pro ně je i uklonění, způsobené zvrásněním nosných karbonatických hornin. Kromě poznatků z oblasti geologie ložiska podává článek informace o metodách průzkumu a těžby ložisek.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012