Podrobnosti záznamu

Název
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk, Mojmír Opletal, Ivan Vavřín
Další názvy
    Basaltic dykes in the granodiorite of Lipová in the Šluknov area (N-Bohemia) - Tertiary or Cadomian?
Autor
    Fediuk, František, 1929-
    Opletal, Mojmír
    Vavřín, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 100-102
Rok
    2001
Poznámky
    4 obr., 2 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    dajka
    diabas
    geologie regionální
    granodiorit
    kámen dekorační
    lužický pluton
    vrásnění kadomské
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Lipová (Děčín)
Klíčové slovo
    02-22
    Bazaltoidní
    Granodioritu
    Kadomské
    Lipovském
    Šluknovsku
    Terciérní
    Varnsdorf
    žíly
Abstrakt (anglicky)
   Dark, grey-black and dense dykes piercing the granodiorite of the Lusatian Pluton in the quarry at the Lipová village near the Czech-German state border have been hitherto considered as a member of the North-Bohemian Cenozoic akaline on the contrary by all geologists and stone-industry people as well. However, new petrographic and geochemical data discredit this conception. They offer proof that these dykes have nothing common with the Tertiary volcanics and contradictory that they are subsrantially older and belong to the Cadomian calc alkaline dyke conduit of the granitoid Lusatian Pluton. Nevertheless, this statement does not contradict the higher geotechnical quality of the paving stone produced from this basaltic rock
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012