Podrobnosti záznamu

Název
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
Další názvy
    Bazzite Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic
Autor
    Novák, Milan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae Scientiae Geologicae
Svazek/č.
    Roč. 93, č. 1-2
Strany
    6
Rok
    2008
Výraz tezauru
    bazzite beryl bavenite electron microprobe NYF pegmatite Třebíč Pluton Czech Republic
Klíčové slovo
    Bazzit
    Be3Sc2Si6O18
    II
    Kožichovice
    Lokality
    Minerál
    Nový
    NYF
    Pegmatity
    Plutonu
    Třebíčského
Abstrakt (česky)
   Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu byl studován řadou metod.
Abstrakt (anglicky)
   Bazzite Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic was examined using complex of methods.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012