Podrobnosti záznamu

Název
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
Další názvy
    Bechlejovice fault field near Děčín (North Bohemia); the deepest subsided tectonic segments of the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Valečka, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Bechlejovice fault field, Upper Cretaceous, Paleogene, volcanosedimentary complex, České středohoří Mts, North Bohemia
Klíčové slovo
    Bechlejovické
    české
    Děčína
    Kry
    Křídové
    Nejvíce
    Pánvi
    Pole
    Tektonicky
    Zaklesnuté
    Zlomové
Abstrakt (česky)
   Geologické řezy založené na geologickém mapování a vrtech umožnily charakterizovat zaklesávající tektonické bloky u Děčína. Bloky tvoří zlomové pole, nazvané dle obce Bechlejovice. Pole je protaženo ve směru S-J a navazuje na děčínské zlomové pole. Zlomy dislokují křídové a paleogenní sedimenty a třetihorní vulkanosedimentární komplex Českého středohoří. Pole je situováno v sz. křídle benešovské synklinály a utvářelo se během nejméně dvou fází. První fáze proběhla před paleogenní sedimentací, druhá po vzniku vulkanosedimentárního komplexu. Nejjižnější bloky ve zlomovém poli jsou nejhlubšími v české křídové pánvi, s bází křídy v úrovni -700 m.
Abstrakt (anglicky)
   Bechlejovice fault field near Děčín (North Bohemia); the deepest subsided tectonic segments of the Bohemian Cretaceous Basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014