Podrobnosti záznamu

Název
    Bedla olivolupenná - Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla
Další názvy
    Lepiota elaiophylla - a Lepiota with yellow lamellae, its first finds in the Czech Republic and remarks to the similar L. xanthophylla
Autor
    Antonín, Vladimír
    Holec, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mykologické Listy
Svazek/č.
    Roč. 106, č. únor
Strany
    6
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Agaricales
    mycology
    taxonomy
Klíčové slovo
    Bedla
    České
    Druhu
    Elaiophylla
    Lepiota
    Nálezy
    Olivolupenná
    Podobnému
    Poznámky
    První
    Republice
    Xanthophylla
Abstrakt (česky)
   V článku jsou stručně komentovány první dva nálezy nedávno popsaného druhu Lepiota elaiophylla v České republice. Nález z Prahy už byl podrobně popsán v časopisu Mycotaxon, nález z Brna je zde prezentován poprvé. Stručně je probrána ekologie a rozšíření druhu a jeho rozdíly oproti podobnému druhu L. xanthophylla. Pro oba druhy jsou zde navržena česká jména.
Abstrakt (anglicky)
   Two finds of Lepiota elaiophylla Vellinga et Huijser from the Czech Repub-lic are published and discussed. In Praha (Prague), the fungus was found on soil in a large flowerpot with a horticultural variety of Guzmania sp. (Bromeliaceae), bought in a flower shop and later kept in a heated room of a rectory (in 2007). The find was already published in detail in Mycotaxon 105. In Brno, fruitbodies were found in a flowerpot with Dracaena sp. in a private flat (in 2001). The latter find is published here for the first time.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012