Podrobnosti záznamu

Název
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
Údaj o odpovědnosti
    Zuzana Weishauptová, Jiří Medek
Další názvy
    Chování plynů a par v mikroporézní fázi tkáňových systémů přírodních materiálů; adsorpční a absorpční procesy a jejich kinetika
Autor
    Medek, Jiří
    Weishauptová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta research reports
Svazek/č.
    No. 13
Strany
    p. 7-15
Rok
    2004
Poznámky
    11 diagr., 2 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Res. Rep.
Klasifikační znak
    550.4
    550.8
    552
Skupina konspektu
    544
    552
    553
Předmětová skupina
    kinematika
    metan
    obsah uhlíku
    plyny
    porozita
    sedimenty organické
    sorpce
    textury sedimentů
    uhlí
Klíčové slovo
    Adsortption
    Behavior
    Dissolution
    Gases
    Kinetics
    Materials
    Microporous
    Natural
    Phase
    Processes
    Systems
    Tissue
    Vapours
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012