Podrobnosti záznamu

Název
    Behaviour of gases and vapour in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsorption and dissolution processes and their kinetics
Autor
    Medek, Jiří
    Weishauptová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Research Reports
Svazek/č.
    -, č. 13
Strany
    s. 7-15
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IAA2046101, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Chování plynů a par v mikroporézní fázi tkáňových systémů přírodních materiálů, adsorpční a rozkladné procesy a jejich kinetika
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    absorption identification
    microporous systems
    physical adsorption
Klíčové slovo
    Adsorption
    Behaviour
    Dissolution
    Gases
    Kinetics
    Materials
    Microporous
    Natural
    Phase
    Processes
    Systems
    Tissue
    Vapour
Abstrakt (česky)
   Pro přírodní organické látky je charakteristická přítomnost mikroporézní fáze tvořená pevnou fází a souborem dutin molekulárních rozměrů. Byla studována schopnost mikroporézních systémů sorbovat vybrané plyny v závislosti na jejich fyzikálních vlastnostech s cílem rozlišit způsob vzájemné interakce.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012