Podrobnosti záznamu

Název
    Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
Údaj o odpovědnosti
    Ludmila Megarskaja, Drahoš Rykl
Další názvy
    Příspěvěk k mineralogii jamesonitů
Autor
    Megarskaja, Ludmila
    Rykl, Drahoš
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Jg. 46, Nr. 1/2
Strany
    s. 97-110
Rok
    1990
Poznámky
    9 fot., 15 tab.
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B.
Předmětová skupina
    jamesonit
    mikrosonda elektronová
    mineralogie
    minerály
    sulfidy a sulfosoli
Geografické jméno
    Bolívie
    ČSFR-Slovensko
    Nižná Slaná
    Polsko
    Velká Británie
Klíčové slovo
    Beitrag
    Jamesoniten
    Mineralogie
Abstrakt (česky)
   Pomocí elektronové mikrosondy byl sledován chemismus a paragenetické vztahy jamesonitů ve 4 vzorcích z lokalit Nižná Slaná, Szonow (Polsko), Cornwall (V.Británie), Chocaya (Bolívie). Ve všech vzorcích byl potvrzen společný výskyt jamesonitu a boulangeritu a jamesonitu, boulangeritu a galenitu. Bylo zjištěno , že jamesonity nevznikají za teplot vyšších než 400 stupňů C. Na základě znalostí struktury byly vypočteny teoretické hodnoty mezirovinných vzdáleností jemasonitu a porovnány s maměřenými údaji. Nejlepší shody bylo dosaženo u jamesonitu z Nižné Slané
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012