Podrobnosti záznamu

Název
    Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Andrzej Szydło
Další názvy
    Methods and applications in micropalaentology (Variant.)
Autor
    Szydło, Andrzej
Jazyk
    anglicky
Externí objekt
   http://www.ing.pan.pl/stud4www/124tom.html
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geologica polonica
Svazek/č.
    Vol. 124
Strany
    p. 199-214
Rok
    2005
Poznámky
    4 obr.
    Bibliografie na s. 210-214
    il.
    Zkr. název ser.: Stud. geol. pol.
Klasifikační znak
    56
Předmětová skupina
    benthos
    břidlice jílová
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    jura-svrchní
    komunita
    křída-spodní
    morfologie
    paleoekologie
    paleontologie
    skelet vnější
    tafonomie
    vápenec
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    Cieszyn (Polsko-Katowice)
    Polsko-Katowice
Klíčové slovo
    Beds
    Benthic
    Carpathians
    Cieszyn
    Foraminiferal
    Morphogroups
    Outer
    Polish
    Taphonomy
    Tithonian-Neocomian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012