Podrobnosti záznamu

Název
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
Údaj o odpovědnosti
    Milada Vavrdová
Další názvy
    Benthic microfossils from stromatolites, evaporites and oolitic carbonates in Teplá-Barrandian Proterozoic
Autor
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 32
Poznámky
    1 obr.
Předmětová skupina
    Barrandien
    benthos
    evapority
    mikrofosílie
    prostředí intertidální
    prostředí subtidální
    prostředí útesové
    proterozoikum
    vápenec oolitický
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Bentické
    Evaporitů
    Interpretace
    Mikrofosilie
    Oolitických
    Paleoekologické
    Proterozoika
    Stromatolitů
    Tepelsko-barrandienského
    Vápenců
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012