Podrobnosti záznamu

Název
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt Tulln
Další názvy
    A review of geological investigation of Quaternary on the map sheet Tulln (Austria)
    Zpráva 2005 o geologickém výzkumu kvartéru na listu Tulln
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    německy
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Svazek/č.
    Roč. 146, č. 1+2
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Quaternary, Litology, Stratigraphy
Klíčové slovo
    2005
    Aufnahmen
    Bericht
    Blatt
    Geologische
    Quartär
    Tulln
    über
Abstrakt (česky)
   V severní části listu Tulln byl proveden podrobný geologický výzkum kvartérních sedimentů (spraše, fluviální terasy, deluviální sedimenty, deluviofluviální sedimenty, holocenní náplavy)
Abstrakt (anglicky)
   In the northern part of the map sheet Tulln was realised the geological investigation of Quaternary (loess, fluvial sediments, colluvial deposits, holocene fluvial sediments)
Abstrakt (ostatní)
   Es wurde im Nordteil des Blattes Tulln deteile geologische Untersuchung der Quartärsedimente (Lösse, Terrasenschotter, Deluviale Sedimente, Deluviofluviatile Sedimente, holozäne Anschwemmungen) durchgeführt
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014