Podrobnosti záznamu

Název
    Bericht 2005 und 2006 uber mikromorphologische Untersuchungen von quartaren Boden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blattern 21 Horn und 38 Krems
Další názvy
    Report from the year 2OO5 and 2006 about mikromorphological investigation of the Quaternary fossil soils in th Kamptal on the sheets 21 Horn and 38 Krems a.D.
    Zpráva 2005-2006 o mikromorfologickém výzkumu kvartérních půd na území Kamptalu na listech 21 Horn a 38 Krems a.D.
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    německy
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Svazek/č.
    Roč. 147, č. 3+4
Strany
    2
Rok
    2007
Výraz tezauru
    fossil soils, Quaternary geology, Startigraphy
Klíčové slovo
    21
    38
    2005
    2006
    Bericht
    Blattern
    Boden
    Gebiet
    Horn
    Kamptales
    Krems
    Mikromorphologische
    Quartaren
    Uber
    Unteren
    Untersuchungen
Abstrakt (česky)
   Byly studovány profily spraší a svahovin s PK I-X v polygeteckém vývoji s teplými fosilními půdami
Abstrakt (anglicky)
   In the Kamptal Territory was determine and studied fossil soils PK I - X (Pleistocene). Development was Polygenetic
Abstrakt (ostatní)
   Fossilen Boden (PK I-X) der Lossserien zeigen im Kamptal deutliche Merkmale der Polygenese, die bei den warmzeitlichen Boden am straksten Zyklus zuruckgehenden Gesetzmassigheiten hervorzuheben.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014