Podrobnosti záznamu

Název
    Bilance obyvatelstva mikroregionů Žamberku a Králík.
Autor
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Konference
    Konferencija Kłodzko-Orlicka 2007 (15.10.2007-16.10.2007 : Bystrzyca Kłodska, Polsko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Konferencija Kłodzko-Orlicka 2007
Strany
    S. 163-168
Poznámky
    Projekt: 2D06001, GA MŠk
    Překlad názvu: Population bilance of Microregions Žamberk and Králíky in the period 2002-2006
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    deurbanization
    Microregions Žamberk and Králíky
    population balance
Klíčové slovo
    Bilance
    Králík
    Mikroregionů
    Obyvatelstva
    Žamberku
Abstrakt (česky)
   Současný demografický vývoj ČR se odehrává na pozadí probíhajících procesů deurbaniazce. Tyto trendy jsou patrné na celém území ČR. Plodnost je stále hluboko pod hranicí přirozené reprodukce, obyvatelstvo stárne. Pro marginální regiony obecně platí , že mladí lidé odcházejí a na jejich místa přicházejí obyvatelé po skončení ekonomické aktivity. To v budoucnu může znamenat značný přirozený úbytek obyvatel. V obcích, do kterých se stěhují mladé rodiny, je v blízké budoucnosti možno počítat i s přirozeným přírůstkem. Příspěvek analyzuje tuto situaci v mikroregionech Králíky a Žamberk.
Abstrakt (anglicky)
   The present demographic development of the Czech Republic is affected by the processes of deurbanisation. These trends take place on the whole territory of the Czech Republic. The fertility is still under the limit of natural reproduction, population is ageing. It is typical for marginal regions, that young generation leaves the territory. On the contrary, elderly people come. It is possible to calculate with the natural increase only in the communes where young families immigrate. The article analyses the situation in the microregions Králíky and Žamberk (Czech Republic).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012