Podrobnosti záznamu

Název
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
Údaj o odpovědnosti
    Hana Prchalová, Miroslav Olmer
Další názvy
    Groundwater balance as tool of the water management planning
Autor
    Olmer, Miroslav
    Prchalová, Hana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie
Svazek/č.
    Roč. 21
Strany
    s. 55-62
Rok
    2001
Poznámky
    13 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol.
Předmětová skupina
    bilance podzemních vod
    Český masiv
    hydrogeologie regionální
    odtok
    plánování
    spotřeba vody
    vodní hospodářství
    Západní Karpaty
    zásoba vody
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Bilance
    Jako
    Nástroj
    Plánování
    Podzemních
    Vod
    Vodohospodářského
Abstrakt (anglicky)
   The increasing demands on groundwater use evoked the necessity of a rational management of the exploitable yield. In the early seventies the first groundwater balances have been introduced into the system of the National Water Management. They were based on the principles of the former COMECON classification and copied practically the methods of mineral deposits budgets. However, as soon as in the mid-eighties, the main disadvantages of the principles appeared. Comparing the "exploitable storage" calculated as a mean value of mostly unidentified period with the real annual abstractions led to incorrect coclusions (Figs. 1-3). Such a process neglected both the annual and the long-term variability and the régime of the groundwater circulation. Thus in some cases, the realized abstractions may have exceeded the values of calculated "exploitable resources", or the reduced abstractions during the dry period showed a more favourable rate of use (Figs. 4-6).
   Therefore, the revised balance principles consider the variability of the natural groundwater resources and their depending yield and reflect strictly the difference between the long-term and annual values. The introduction of such principles has been basicvally enabled by the progress in groundwater hydrology and zoning. Today's balance are using the values of base flow estimated for the areas of hydrogeological zones - at present for 39 zones covering 75% of the total area of the Czech Republic (Fig. 7). The base flow is calcutaed in mothly values both annual and longterm ones
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012