Podrobnosti záznamu

Název
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
Údaj o odpovědnosti
    Alois Adamus, Jindřich Šancer
Další názvy
    Binární ukazatele samovznícení uhlí v ostravsko-karvinském revíru
Autor
    Adamus, Alois, 1955-
    Šancer, Jindřich
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 2
Strany
    s. 1-7
Rok
    2005
Poznámky
    6 diagr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504.05
    552
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    504
    553
    622
Předmětová skupina
    databanka
    hodnocení rizika
    hornoslezská pánev
    laboratorní zkoušky hornin
    oxidace
    plyny
    teplota
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
Předmětová kategorie
    1986-2002
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Binary
    Coal
    District
    Indicators
    Ostrava-Karviná
    Oxidation
    Thermal
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012