Podrobnosti záznamu

Název
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Čížek, Miroslav Marek, Petr Musil, Jaroslav Žák
Další názvy
    Biodegradation of oil contamination of groundwater on the Motorlet locality near Stará Boleslav
Autor
    Čížek, Jiří
    Marek, Miroslav
    Musil, Petr
    Žák, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 9
Strany
    s. 269-271
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    asanace podzemní vody
    biologické metody
    česká křídová pánev
    ekologie
    jizerská oblast
    kontaminace vod
    terasy
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Stará Boleslav
Klíčové slovo
    Biodegradace
    Boleslavi
    Lokalitě
    Motorlet
    Podzemní
    Ropného
    Staré
    Vody
    Znečištění
Abstrakt (česky)
   Ropné znečištění terasových uloženin v areálu závodu Motorlet ve Staré Boleslavi bylo v prvé etapě sanováno čerpáním kontaminované vody vrty a jejím čištěním tradičními postupy. Po odstranění vrstvy ropných uhlovodíků nad hladinou podzemní vody bylo r.l990 přistoupeno k dočištění pomocí biodegradace. Čerpaná voda, s obsahem ropných uhlovodíků až ca l0 mg/1, byla čištěna v bioreaktoru hygienicky nezávadnými bakteriemi rodu Bacillus, Acinetobacter, Klebsiella aj. Po vyčistění zasakovala zpět do okolí čerpacího vrtu. Tímto postupem se obsah polutantů snížil pod limit stanovený ČSN pro pitnou vodu, tj. pod 0,05 mg/1. Výsledky ukázaly, že řízená bioasanace selektovanými bakteriemi je vhodná pro dekontaminaci středně a slabě znečištěných podzemních vod a dobře propustných hornin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012