Podrobnosti záznamu

Název
    Biodiverzita a geodiverzita
Autor
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ochrana přírody
Svazek/č.
    Roč. 60, č. 7
Strany
    s. 195-200
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Biodiversity and geodiversity
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Ecophenomena
    geofactors
    hot spots of Biodiversity,
Klíčové slovo
    Biodiverzita
    Geodiverzita
Abstrakt (česky)
   Ochrana biodiverzity je významným úkolem současné ochrany přírody. Ta se obvykle zakládá na podrobných dlouhodobých studiích druhového bohatství a rozmanitosti biocenóz. Naproti tomu geociverzitu ¨lze poměrně snadno stanovit z geologických, geomorfologických a klimatologických map, což umožňuje vytyčit i "hot spots" biodiverzity. Zvláště významné je vymapování ekofenoménů, které lze definovat jako vyhraněné soubory procesů a charakteristických biocenóz podmíněné horninovým prostředím a reliéfem v určitých vymezených okrscích, jejichž celková diverzita je podstatně vyšší než v okolní krajině.
Abstrakt (anglicky)
   Protection of biodiversity is an important task of the present-day nature conservancy. It is usually based on detailed long-term studies of species richness and biocenoses differentiation. By contrast, geodiversity can be rather easily reconstructed from geological, geomorphological and climatological maps, which enables the "hot spots" of biodiversity; of larticular importance is the mapping of ecophenomena that can be defined as specific complexes of processes and characteristic biocoenoses confined to geological and geomorphological environments within certain limited areas whose total diversity is much higher than that in the surrounding landscape.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012