Podrobnosti záznamu

Název
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík
Další názvy
    Aggluminated-foraminifera biofacies of the Magura Flysch in Moravia and their relation to lithofacies
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 22-24
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    biofacie
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    křída
    paleoekologie
    paleogén
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Aglutinovaných
    Biofacie
    Flyši
    Foraminifer
    Litofacii
    Magurském
    Moravě
    Vztah
Abstrakt (anglicky)
   Within the Berriasian to Upper Eocene sediments of the Moagura Flysch five distinct biofacies of agglutinated foraminifera was found. The biofacies indicate various conditions and paleodepths from the bathyal (above the CCD) to the abyssal. In the Upper Cretaceous (Uvigerinammina jankoi Zone) the abyssal paleodepths are indicated for the Bílé Karpaty Unit while only bathyal for the Rača Unit. The presence of Marssonella biofacies evidences the alochthonous status of the Upper Jurassic to Lower Cretaceous succession of the Kurovice klippe within the Rača Unit and the Púchov Marls within the Bílé Karpaty Unit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012