Podrobnosti záznamu

Název
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, Southern China)
Další názvy
    Biogenní původ prorůstajících Mo-sulfidů a uhlíkaté hmoty ve spondokambrických černých břidlicích (formace Zunyi, jižní Čína)
Autor
    Fialin, M.
    Gallien, Jean
    Montagnac, G.
    Orberger, B.
    Pašava, Jan
    Vymazalová, Anna
    Wagner, C.
    Wirth, R.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Chemical Geology
Svazek/č.
    Roč. 238, č. 3-4
Strany
    19
Rok
    2007
Výraz tezauru
    black shales, nitrogen, carbon, Mo-sulphide, anthracite-like carbonaceous matter, platinum group elements, selenium, microbial activity, nitrogenase
Klíčové slovo
    Biogenic
    Black
    Cambrian
    Carbonaceous
    China
    Formation
    Intergrown
    Lower
    Matter
    Mo-sulphide-
    Origin
    Shales
    Southern
    Zunyi
Abstrakt (česky)
   Spodnokambrická formace Zunyi v jižní Čímě je nositelem prorůstajících Mo-sulfidů, antracitické organické hmoty a grafitu (MoSC), pyritu a Ni-sulfidů. Průměrná hodnota poměru C/N (57) z MoSC je shodná s těmito hodnotami z mořské organiky a zooplanktonu vázaného na hydrotermální venty. Ačkoliv Mo má původ v mořské vodě, jeho anomální koncentrace vznikaly v důsledku intenzivního růstu bakteriálních konsorcií v difuzním hydrotermálním prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   The Lower Cambrian Zunyi Formation in southern China hosts complex intergrown phases of Mo-sulphides and anthracite-like carbonaceous matter and graphite MoSC), pyrite and Ni-sulphides.The mean C/N ratio (~57) of MoSC is similar to those observed in marine organic matter, and those reported from zooplankton at hydrothermal vents. Although Mo originated from seawater, its extreme concentration is due to an enhanced growth of bacterial consortia in a diffuse hydrothermal vent system.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014