Podrobnosti záznamu

Název
    Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
Další názvy
    Biogeochemical accumulation of heavy metals at waste dump of former uranium and coal mine
Autor
    Barnet, Ivan
    Knésl, Ilja
    Kříbek, Bohdan
    Lukeš, Petr
    Malec, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    6
Rok
    2008
Výraz tezauru
    coal waste dumps, selfignition, geochemistry, mineralogy, bioavailable metals, uranium
Klíčové slovo
    Akumulace
    Bečkově
    Biogeochemická
    Dolu
    Haldě
    Kovů
    Opuštěného
    Těžkých
    Uhelného
    Uranového
    Žacléře
Abstrakt (česky)
   Materiály uložené na haldách uhelného a uranového dolu v Bečkově obsahují vysoké obsahy uranu a dalších těžkých kovů. Během samovznícení byla řada kovů, zejména Cd, As, Pb, U, Zn, Se, Ag, Sn a Sb remobilizována a uložena v apikální části haldy. Ve vyhořelé části haldy byla identifikovaána řada antropogenních minerálních fází: kovové olovo, cín, slitina olova a cínu, PbSn-oxid, Pb-oxidy, Sn-oxid, anglesit, kovový selén, selenidy a selenáty. Kovy jsou postupně extrahovány vegetací, zejména břízami. Koeficient biochemického obohacení v listech bříz stoupá v řadě: U, Pb, Cu, Mo, As, Cd, Zn.
Abstrakt (anglicky)
   Biogeochemical accumulation of heavy metals at waste dump of former uranium and coal mine
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014