Podrobnosti záznamu

Název
    Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování
Autor
    Buček, A.
    Lacina, Jan
Konference
    Krajinné plánování a ekologie krajiny (14.09.2006-15.09.2006 : Lednice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Krajinné plánování a ekologie krajiny
Strany
    S. 18-29
Poznámky
    Překlad názvu: Biogeographical differentiation of landscape on geobiocoenological approach and its utilization for landscape planning
    Příspěvek je výstupem z výzkumného projektu Ministerstva školství (výzkumný záměr číslo MSM6215648902-04-01).
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Geobiocoenological differentiotion
    landscape
    Landscape planning
Klíčové slovo
    Biogeografická
    Diferenciace
    Geobiocenologickém
    Krajinném
    Krajiny
    Plánování
    Pojetí
    Využití
Abstrakt (česky)
   Jednou z metod výzkumu krajiny je biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí, založená na diferenciaci ekologických podmínek a srovnání přírodního (potenciálního) a aktuálního stavu vegetace. Právě tento přístup se stal přírodovědným základem pro metodický postup vymezování územních systémů ekologické stability krajiny, byl využit při posuzování velkých technických děl na krajinu apod.
Abstrakt (anglicky)
   One the method of landscape research is biogeographical differentiation on geobiocoenological approach, founded on differentiation of ecological conditions and comparison of natural (potential) and actual status of vegetation. This approach was used during the assesing of the big civil egineering projects impacts to landscape and also it is scientific base for methodical procedure of systems of ecological stability delimitation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012