Podrobnosti záznamu

Název
    Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
Autor
    Lacina, Jan
Konference
    Fyzická geografie - vzdělávání, výzkum, aplikace (11.02.2003-12.02.2003 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Fyzickogeografický sborník. 1
Strany
    s. 24-29
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Biogeographical research of the effects of antropogenous and natural disturbances
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    geobiocenology
    natural disturbances
    succesion
    vegetation
Klíčové slovo
    Antropogenních
    Biogeografický
    Disturbancí
    Následků
    Přírodních
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Biogeografický výzkum v ÚGN AV ČR je v současnosti zaměřen především na důsledky katastrofických přírodních činitelů (povodně, sesuvy) a antropogenní disturbance hornickými aktivitami ve vegetaci. Změny biotopů jsou zkoumány v povodňovém korytě řeky Bečvy, na sesuvech v Západních Karpatech a v hornickou činností změněných krajinách Ostravska a Českomoravské vrchoviny.
Abstrakt (anglicky)
   Biogeographical research at the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic is presently focused to impacts of catastrophic factors (floods, landslides) and anthropogenic disturbances of mining activities in vegetation. Changes of biotopes are investigated on flood river basin of Bečva river, on landslides in Western Carpathians and on landscapes changed by mining activities in Ostrava vicinity and Bohemian-Moravian uplands.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012