Podrobnosti záznamu

Název
    Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
Autor
    Lacina, Jan
Konference
    Strategie obnovy hornické krajiny (25.09.2003-26.09.2003 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Strategie obnovy hornické krajiny
Strany
    s. 1-8
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Changes of the geobiocoen and skeleton of the ecological stability in mining landscape
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    antropogenous disturbances
    geobiocenology
    succesion
    vegetation
Klíčové slovo
    Antropogenních
    Biogeografický
    Disturbancí
    Následků
    Přírodních
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Antropogenní disturbance v Ostravsko-karvinském revíru způsobují velmi výrazné změny ekotopů. Na tyto změny reaguje aktuální vegetace. Často se však mění i podmínky vegetace potenciální. I v devastované krajině vznikla řada perspektivních antropogenně podmíněných biotopů.
Abstrakt (anglicky)
   Anthropogenic disturbances in Ostrava-Karviná mining district cause very significant changes of ecotopes. Actual vegetation reacts on the changes. Frequently, conditions of potential vegetation are changed as well. Even in disturbed landscape has arisen many perspective anthropogenic conditioned biotopes.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012