Podrobnosti záznamu

Název
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
Údaj o odpovědnosti
    Jan Lacina, Tomáš Koutecký
Další názvy
    Biogeografické a geobiocenologické aspekty vlivů hlubinného hornictví na přírodu a krajinu Ostravska
Autor
    Koutecký, Tomáš
    Lacina, Jan, 1944-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian geographical reports
Svazek/č.
    Vol. 13, no. 2
Strany
    p. 34-48
Rok
    2005
Poznámky
    3 obr., 1 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Klasifikační znak
    502
    504
    622.33
Skupina konspektu
    502
    504
    622
Předmětová skupina
    antroporeliéf
    diverzita druhová
    důl
    ekologie krajinná
    hornoslezská pánev
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Západních Karpat
    rekultivace
    těžba podzemní
    vegetace
Geografické jméno
    Slezsko (Česko)
Klíčové slovo
    Aspects
    Biogeographical
    Coal
    Deep
    Geobiocoenological
    Impacts
    Landscape
    Mining
    Nature
    Ostrava
    Region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 10. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012