Podrobnosti záznamu

Název
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of impacts of deep mining to the nature and landscape of Ostrava vicinity
Autor
    Koutecký, T.
    Lacina, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 2
Strany
    s. 34-46
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR
    Překlad názvu: Biogeografické a geobiocenologické aspekty vlivů hlubinného hornictví na přírodu a krajinu Ostravska
    Rozsah: 12 s.
Předmětová kategorie
    anthropogenetic relief
    biodiversity
    recultivation
    succesion
Klíčové slovo
    Aspects
    Biogeographical
    Deep
    Geobiocoenological
    Impacts
    Landscape
    Mining
    Nature
    Ostrava
    Vicinity
Abstrakt (česky)
   Ve stati je srovnávána přírodní (potenciální) vegetace se současným stavem. V rámci antropogenních změn biotopů jsou sledovány spontánní sukcese a biologická rekultivace. Pro péči o nově vzniklé biotopy je doporučována řízená sukcese.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012