Podrobnosti záznamu

Název
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
Údaj o odpovědnosti
    Václav Vacek, Jaroslava Pertoldová
Další názvy
    Biohydrometallurgical methods of extraction pretreatment of arsenopyrite in the industrial processing of refractory gold-bearing ores
Autor
    Pertoldová, Jaroslava
    Vacek, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 10
Strany
    s. 3-14
Rok
    1999
Poznámky
    3 obr., 3 tab., 137 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    arzenopyrit
    loužení materiálu
    rudy Au
    těžba loužením
    úpravnictví
Geografické jméno
    Austrálie
    Brazílie
    Ghana
    Jihoafrická republika
Klíčové slovo
    Arzenopyritu
    Biohydrometalurgické
    Loužení
    Metody
    Průmyslovém
    Refraktorních
    Rud
    Zlatonosných
    Zpracování
Abstrakt (anglicky)
   The article summarized the current state of knowledge on the use of biohydrometallurgical processes for the bio-oxidative leaching of refractory gold-bearing arsenopyrite ores, with special emphasis on selected aspets of their industrial use. The article was prepared with the support of Grant No. 205/97/0829 of the Grant Agency of the Czech Republic "Arsenic in Gold deposits and Its Migration during Potential Mining and Processing of Ores in the Bohemian Massif". Environmental aspects of industrial leaching processes are also included
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 10. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012