Podrobnosti záznamu

Název
    Biologická denitrifikace pitné vody v horninovém prostředí
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Rudovský, Václav Janda
Autor
    Janda, Václav
    Rudovský, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství. Řada B
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 7
Strany
    s. 169-172
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr., 6 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod., Ř. B.
Klasifikační znak
    556
Předmětová kategorie
    fyzikální a organoleptické vlastnosti vod, hydrobiologie
    geneze chemismu podzemních vod
    ochrana podzemních a povrchových vod, jejich znečištění; životní prostředí
Klíčové slovo
    Biologická
    Denitrifikace
    Horninovém
    Pitné
    Prostředí
    Vody
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012