Podrobnosti záznamu

Název
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
Další názvy
    Metals bioavailability in soils contaminated from lead-zinc mining and smelting in the Kabwe area (Zambia)
Autor
    Knésl, Ilja
    Kříbek, Bohdan
    Majer, Vladimír
    Nyambe, Imasiku
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo
Svazek/č.
    Č. 287
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    bioavailability, soil, Kabwe, lead, zinc, contamination
Klíčové slovo
    Biologická
    Kabwe
    Kontaminovaných
    Kovů
    Olověných
    Přístupnost
    Půdách
    Rud
    Těžbě
    Zambie
    Zinkových
    Zpracování
Abstrakt (česky)
   Půdy v oblasti města Kabwe v Centrální provincii Zambie jsou silně kontaminovány emisemi z místní olověné a zinkové hutě, která ukončila činnost v roce 1994. V současné době jsou zdrojem prašného spadu rozsáhlá uložiště strusek a odpadů po chemickém loužení rud. Bylo zjištěno, že plošný rozsah kontaminované půdy kadmiem, olovem a zinkem přesahuje 200 km2. Obsahy kadmia dosahují až 162 ppm, olova 40 692 ppm a zinku 67 886 ppm. Množství gastricky přístupných kovů vyjádřené v procentech celkového množství kovů v půdách stoupá v pořadí: Fe (3 %) - Cu (45 %) - Zn (58 %) - Pb (82 %) - Cd (100 %). Znamená to, že olovo i kadmium jsou velmi snadno vstřebávány žaludeční sliznicí. Množství kovů přístupných pro metabolismus rostlin vyjádřené v procentech celkového množství stoupá v řadě Fe (0,6 %) - Cu (17,6 %) - Zn (21,2 %) - Pb (33,8 %) - Cd (62 %).
Abstrakt (anglicky)
   Metals bioavailability in soils contaminated from lead-zinc mining and smelting in the Kabwe area (Zambia)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014