Podrobnosti záznamu

Název
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2005
Strany
    S. 76-94
Poznámky
    Překlad názvu: Biomonitoring of landscape affected by mining and preparation of uranium ore in Rožná surroundings in Èeskomoravská vrchovina (uplands)
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    biomonitoring
    disturbed landscapes
    Rožná
    uranim ore mining
Klíčové slovo
    Biomonitoring
    českomoravské
    Krajiny
    Okolí
    Ovlivněné
    Rožné
    Rud
    Těžbou
    úpravou
    Uranových
    Vrchovině
Abstrakt (česky)
   Těžba a úprava uranových rud patří k těm oborům lidské činnosti, které významně zasahují - přímo i zprostředkovaně - do geosystému krajiny. Dochází ke změnám abiotického prostředí (reliéfu, fyzikálních i chemických vlastností půd i vod, topoklimatu) a tím i ke změnám biotopů a biodiverzity. Lokálně se výrazně mění i krajinný ráz. V rámci procesu útlumu těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná jsou již několik let rozvíjeny projekční i konkrétní terénní aktivity, které mají za cíl co nejlépe a nejúčelněji se vypořádat s následky této intenzívní, krajinu významně měnící až devastující činnosti.
Abstrakt (anglicky)
   Mining and preparation of uranium ore belong to the fields of human activity which significantly affect - both directly and vicariously - geosystem of landscape. The abiotic environment changes (landforms, both physical and chemical properties of soil and water, topoclimate) alongside with biotopes and biodiversity. Locally the landscape character noticeably changes. In the sense of landscape ecology terminology it can be stated that anthropogenic landscape disturbance occurs.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012