Podrobnosti záznamu

Název
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
Údaj o odpovědnosti
    Josef K. Fuksa
Další názvy
    Biomonitoring of selected components of the River Elbe ecosystem - results of the period 19993-96-99
Autor
    Fuksa, Josef K.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 3
Strany
    s. 6-11
Rok
    2001
Poznámky
    7 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 51, č. 10 (2001)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Klasifikační znak
    504.05
    556
Skupina konspektu
    504
    556
Předmětová skupina
    biota
    kovy těžké
    kvalita vody
    monitoring
    řeka
    sedimenty dna
    specifické organické polutanty
    suspenze
    voda povrchová
    znečištění
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Labe (Česko a Německo)
Klíčové slovo
    1993-1996-1999
    Biomonitoring
    Ekosystému
    Labe
    Období
    Složek
    Vybraných
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 11. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012