Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Michalík, Zdeněk Vašíček, Vladimír Borza
Další názvy
    The Upper Jurassic-Lower Cretaceous biostratigraphy and microfacies of a basin sequence in the Krížna Nappe of the Fatric (Zrázy section near Dolná Poruba, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
Autor
    Borza, Vladimír
    Michalík, Jozef
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické práce, Správy
Svazek/č.
    Roč. 97
Strany
    s. 105-112
Rok
    1993
Poznámky
    2 obr., 3 pl. + 3
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    facie
    jura
    kimmeridž
    křída-spodní
    litologie
    profil vrtný
    příkrov
    Strážovská hornatina
    tithon
Předmětová kategorie
    fatrikum
Geografické jméno
    Dolná Poruba
    Slovensko
Klíčové slovo
    Biostratigrafia
    Dolnej
    Fatrika
    Krížňanskom
    Mikrofácie
    Panvovej
    Porube
    Pri
    Príkrove
    Profil
    Sekvencie
    Spodnokriedovej
    Strážovské
    Vrchnojurskej
    Vrchy
    Zrázy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012