Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Salaj
Další názvy
    Biostratigraphic correlation of Cretaceous Flysch Formation in the Klippen- and Peri-Klippen zones of the Middle Váh Valley and their paleogeographic-tectonic history
Autor
    Salaj, Jozef
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 4
Strany
    s. 295-313
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 5 pl.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    flyš
    křída
    paleogeografie
    sedimentace
    trias
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Biostratigrafická
    Bradlovej
    Flyšových
    Jej
    Korelácia
    Kriedy
    Paleogeograficko-tektonický
    Považia
    Pribradlovej
    Stredného
    Súvrství
    Vývoj
    Zóny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012