Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
Údaj o odpovědnosti
    Lilian Švábenická
Další názvy
    Biostratigraphic revision of the Zlín Formation in the Jarošov-1 borehole
Autor
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Strany
    s. 77-80
Rok
    1993
Poznámky
    1 obr., 11 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Předmětová skupina
    biocenóza
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    nanoplankton
    profil vrtný
    revize
    terciér
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jarošov
    Uherské Hradiště
Klíčové slovo
    25-33
    Biostratigrafická
    Hradiště
    Jarošov-1
    Revize
    Souvrství
    Uherské
    Vrtu
    Zlínského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012