Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
Další názvy
    Biostratigraphic and paleoenvironmental evaluation of the pilot sections NE of the Libuňka Fault according to the study of calcareous nannofossils, Jizera Development of the Bohemian Cretaceous Basin, NE Bohemia
Autor
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    8
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin, Middle and Upper Turonian, calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleoenvironmental changes
Klíčové slovo
    Biostratigrafické
    české
    Jizerském
    Křídové
    Libuňského
    Nanofosilií
    Paleoenvironmentální
    Pánve
    Pilotních
    Profilů
    Studia
    Vápnitých
    Vyhodnocení
    Vývoji
    Základě
    Zlomu
Abstrakt (česky)
   Výskyt nanofosilií a jejich zachování závisí na faciálním vývoji sedimentů. Jílovce pelitické facie obsahují hojné a dobře zachované nanofosilie, zatímco v nadložních pískovcích flyšoidní facie se vyskytují pouze úlomky naleptaných exemplářů. Lithastrinus septenarius dokládá zónu UC9a, interval od svrchní části středního turonu do spodní části svrchního turonu. Vzácný výskyt Marthasterites furcatus umožňuje přesnější chronostratigrafické zařazení. Biostratigrafická hodnota markerů M. furcatus a L. septenarius je v sekundárně modifikovaném materiálu diskutována.
Abstrakt (anglicky)
   Biostratigraphic and paleoenvironmental evaluation of the pilot sections NE of the Libuňka Fault according to the study of calcareous nannofossils, Jizera Development of the Bohemian Cretaceous Basin, NE Bohemia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014