Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
Údaj o odpovědnosti
    Ondřej Bábek, Jiří Otava
Další názvy
    Biostratigraphic evidence for thin-skinned structure of the Hranice Palaeozoic, Moravo-Silesian Zone
Autor
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Otava, Jiří, 1950-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 60-63
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    551.2
    551.7
    562/569
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    Conodonta
    devon
    famen
    geologie regionální
    karbon
    kontrola litologická
    kontrola stratigrafická
    kontrola strukturní
    ložisko vápence
    mapa geologická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleontologie
    posun horizontální
    tektonika šupinová
    tournai
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Černotín (Přerov, Hranice)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    25-12
    Biostratigrafické
    Doklady
    Hranice
    Hranického
    Moravskoslezská
    Paleozoika
    Stavbu
    šupinovitou
    Tence
    Zóna
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012